Üüri tagatisraha hoiustamine

Üüri tagatisraha hoiustamine

  • Kui üürileping ei sätesta üüri tagatisraha hoiustamise kohta, kas üürileping on sel juhul kehtiv?

Vastab Lahe kinnisvara jurist Artjom Juuse: Üürileping õigustühiseks osutuda ei saa ehk leping kehtib endisel kujul edasi. Samas ei välista üüri tagatisraha hoiustamise info puudumine lepingus üürniku õigust nõuda üürileandjalt intressi maksmise kohustuse täitmist VÕSi vastavale normile tuginedes. Intressinõude maksmapanemiseks ei pea olemasolevat lepingut muutma ega täiendama.

  • Kui üürileandja on üürilepingusse lisanud tagatisraha intresside mittemaksmise, kas see on kehtiv või mitte?

Artjom Juuse: Sellisel juhul oleks tegemist seadusega vastuolus oleva tingimusega, mis on loetav tühise tingimusena ehk ei too mistahes juriidilist tagajärge. Kehtima jääb endiselt seadusest tulenev regulatsioon intressi osas.

  • Kas üürnikul on õigus nõuda lepingu ümber tegemist VÕS § 308 alusel? Kas juba sõlmitud tähtajalist lepingut saab ümber teha?

Artjom Juuse: Üldjuhul seadusega reglementeeritud normide dubleerimiseks lepingus otsest vajadust ei ole, kuna need kehtivad ka siis kui neid lepingus otseselt väljakirjutatud ei ole. Samas kui üürnikul on vastav soov olemas – võib teha üürileandjale vastava lepingu täiendamise ettepaneku. Antud toimingu tegemisel peaks arvestama asjaoluga, et see võib tekitada üürisuhetes konflikti ja lõppkokkuvõttes viia ka üürisuhete lõppemiseni. Minu soovitus oleks selline, et konfliktsituatsiooni provotseerimise vältimiseks ei tasuks üürileandjat intressi teemal tülitada niikaua kuni selleks ei ole põhjust (asja juurde võiks pöörduda tuginedes VÕS § 308 lõikes 2 toodud regulatsioonile, siis kui teemaks osutub tagatisraha tagastamine üürilepingu lõppemisel). Lepingu muutmise tingimused on üldjuhul lepingus olemas. Üürileandjal ei ole kohustust dubleerida seaduse sätteid lepingus, samas poolte kokkuleppel on see täiesti realiseeritav.

  • Kui üürilepingus on korralikult vormistatud tagatisraha kasvamise punkt, siis mille järgi see “keskmine intress” määratakse?

Artjom Juuse: VÕS § 94 lg 1 kohaselt, kui kohustuselt tuleb vastavalt seadusele või lepingule tasuda intressi, on intressimääraks poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Seega üürisuhetes on kohaldatav kas seadusega kehtestatud (keskmiselt 0,02% päevas) või poolte kokkulepitud seaduses sätestatust teistsugune intressimäär (vastav tingimus peaks esinema lepingus).

Kui Teil on küsimusi üüri tagatisraha hoiustamise või mõne muu juriidilise nüansi kohta üürilepingus, pöörduge konsultatsiooni saamiseks Artjom Juuse poole. Artjomilt saate tellida ka kinnisvara hindamist ning kinnisvara seadustamist (näiteks kasutusloa puudumine).

Artjom Juuse

Kutseline kinnisvara hindaja. Tase 6. Jurist. Kinnisvara seadustaja. EKHÜ juhatuse liige
+372 5336 6079
artjom.juuse[ät]lahekinnisvara.ee

    Artikkel ilmus kodu.geenius.ee portaalis