Haldus

Haldus Tallinnas ja Harjumaal Lahe Kinnisvarast

Haldus Tallinnas ja Harjumaal Lahe Kinnisvara usinalt kinnisvarahaldurilt! Meie kinnisvarahaldur Naima Vilms seisab selle eest, et Teie kortermajas, tootmishoones või ärihoones on tagatud haldusteenus.

Kinnisvara halduse allolevaid teenuseid saate tellida vastavalt enda vajadustele, ei pea tellima kõiki teenuseid.
Halduse pakkumist küsides andke meile märku, milliseid teenuseid sooviksite või kui Te ise veel täpselt ei tea, mida vaja läheb, saate meie kinnisvarahalduriga nõu pidada.
Võtke meiega ühendust, täites allolev kontaktivorm, saates Naima Vilmsile e-kirja või helistades talle.

Haldus sisaldab:

Haldusteenus on meie jaoks kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamisega seotud tegevuste korraldamine:

 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid, süstematiseerimine ja arhiveerimine;
 • Kinnisvaraobjekti omanike omavahelise suhete / informatsiooni liikumise korraldamine;
 • Majanduskava koostamine ning selle täitmise jälgimine;
 • Üld- ja juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • Kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • Korteriühistute moodustamine;
 • Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine;

Allolevate kinnisvara halduse teenustele aitab Lahe Kinnisvara leida usaldusväärse lepingupartneri, sest tehniline kompetents ning heakorra tagamine tuleb osta sisse alati oma ala parimatelt:

 • Tehnosüsteemide hoolduse ja kontrolli korraldamine;
 • Sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelevalve;
 • Ehitus- ja remonditööde korraldamine;
 • Heakorratööde korraldamine ja järelvalve kinnisvaraobjektil.

Kinnisvara halduse raamatupidamise teenus hõlmab:

 1. Raamatupidamisest:
  • Käibeandmike ja kuuaruannete koostamine,
  • Põhivara kulumi arvestamine,
  • Laenude arvestamine,
  • Majandusaasta aruande koostamine.
 2. Kuluarvestust (müügiarvete arvestamist ja koostamist):
  • Igakuine kuluarvete (müügiarvete) koostamine elanikele,
  • Kuluarvestuse analüüs ühistu juhatusele,
  • Võlgade ja viiviste arvestamine,
  • Võlgade ja viiviste aruande koostamine,
  • Otsekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine.
 3. Muid teenuseid:
  • Palgaarvestus ja palgamaksude arvestamine,
  • Maksude deklareerimine e-maksuametis,
  • Internetipangas maksete ettevalmistamine ühistu juhatusele kinnitamiseks,
  • Konsultatsioon ja klienditugi.

Kinnisvara halduse tehnohooldus – hõlmab erinevate tehnosüsteemide korrashoidu ja tehnohooldust, ehitise osade tehnohooldust ning avariiteenust.

 1. Tehnosüsteemid:
  • Küttesüsteemide tehnohooldus
  • Kanalisatsiooni ja veevarustuse tehnohooldus
  • Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tehnohooldus
  • ATS ja sprinklersüsteemide hooldusteenus
  • Gaasipaigaldiste käidukorraldus ja hooldus
  • Elektripaigaldiste käidukorraldus ja perioodiline hooldus
 2. Ehitise osad:
  • Põhitarindite kontroll (katus, vunadament, hoone karp, laeosad) vastavalt hooldusjuhendis ettenähtud sagedusele;
  • Viimistluse korrashoid ja uuendamine – maja fassaadi ja siseruumide korrashoiu jälgimine ning vajadusel vajalike tööde tellimine;
  • Veevarustuse ja olme- ja sadevee kanalisatsiooni regulaarne ülevaatus ning leitud puuduste kõrvaldamise organiseerimine;
 3. Avariiteenus:
  • Veevarustuse-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine 2 (kahe) tunni jooksul alates avariiteate vastuvõtmisest;
  • Avariilised tehnohooldustööde käigus likvideeritakse toimunud avarii/ rike ja toimunust tulenenud tagajärjed. Peale avarii lokaliseerimist selgitatakse välja avarii tegelik põhjus, võetakse avariijärgse taastamistöödele hinnapakkumine ning taastatakse avarii läbi teinud tarindi või süsteemi ettenähtud normaalne töö.

Heakorrateenused – hõlmab igapäevaseid hoolduskoristustöid, majahoidja teenust ja välisterritooriumi korrashoidu

 1. Igapäevane hoolduskoristus:
  • Põrandate puhastamine (vastavalt pinna suurusele masinaga või käsitsi)
  • Vaipkatete ja vahetusvaipade puhastamine tolmuimejaga
  • Treppide ja käsipuude puhastamine
  • Liftide ja eskalaatori puhastamine
  • Välis- ja siseuste puhastamine
  • Seinte ja põrandaliistude puhastamine
  • Klaasuste ja muude klaaspindade puhastamine
  • Tualettruumide puhastamine ja desinfitseerimine
  • Prügiurnide igapäevane tühjendamine
  • Ja teised soovid vastavalt kliendi vajadustele.
 2. Majahoidja teenus/välisterritooriumi korrashoid:
  • Igapäevane territooriumi puhastamine
  • Prügiurnide tühjendus
  • Prügikonteinerite alusplatside korrashoid
  • Autoparklate, bussipeatuste, kõnniteede ja välississepääsude lumetõrje
  • Libedustõrje
  • Lume äravedu
  • Erinevad suurpuhastused
  • Muru niitmine
  • Akende pesemine

Lahe Kinnisvara haldusteenuse hinnakiri Tallinnas ja Harjumaal:

Tööde hinnale lisandub käibemaks.

Tehnosüsteemide avariitööd / Sanitaartehnilised tööd / Elektripaigaldiste hooldus

Väljakutse hind, lisandub käibemaks Töötunni hind, lisandub käibemaks ja materjalide kulu
25 € 26 € – 35 €

Suuremaid tõid või kui soovite küsida lisa või halduse pakkumist, võtke ühendust:

Naima Vilms

Kutseline nooremhindaja. Tase 5 / Kinnisvarahaldur
+372 5900 0216
naima.vilms[ät]lahekinnisvara.ee