Hispaaniasse kinnisvara ostmine

Hispaaniasse kinnisvara ostmine

Hispaaniasse kinnisvara ostmine on hea mõte, kui soovite suurema osa aastast päikesevalgust näha ja suvel ka kuumemaid kraade nautida, kui Eestis võimalik on. Kui soovite osta soojale maale kinnisvara, soovitame Teil pidada nõu Lahe Kinnisvara vanempartneri Karin Lapiga. Karin omab kohapealseid kontakte, kellega nõu pidada, kui soovite kinnisvara Hispaaniasse osta.

Kes ostab kinnisvara Hispaaniasse, mille on ostja profiil?

Uurisime 2024. aasta veebruaris kutseliselt vara hindajalt, Viljandi piirkonna juhilt ja vanempartnerilt Karin Lapilt, kes ostab täna kinnisvara Hispaaniasse?

Tõesti on uueks trendiks kujunenud välismaale kinnisvara soetamine. Viljandimaa piirkonnast on eelkõige soetatud kinnisvara Hispaaniasse. Need, kes varem mõtlesid välismaale kinnisvara ostmisest, tegid oma mõtted teoks just sõja tõttu.

Mõned ostjad kolivad Eestist ära, teised ostavad investeeringuks

Mõned Hispaaniasse vara soetanud pered on täielikult Eestist ära kolinud, müünud siin ka kõik oma vara. Väiksemad lapsed saavad koolis ja lasteaias hakkama, suuremad lapsed, kes õpivad gümnaasiumis või põhikooli viimastes klassides, lõpetavad pigem oma poolelioleva koolitee Eestis ja seejärel suunduvad välismaale.

Teiseks ostjate sihtgrupiks on samuti pered, kes hetkel kolida ei plaani, kuid välismaa korter on tagavaraplaan, juhuks kui Eestis peaks sõja tõttu olukord halvenema. Korter/korterid üüritakse peamiselt lühiajaliselt välja ning kasutatakse ka ise puhkamiseks.
Üldiselt, kes juba välismaale ühe korteri on soetanud, see pigem otsib võimalusi, et oma portfelli suurendada. Välismaal on samuti hinnad juba kasvanud ning eestlased on hindadest teadlikumaks muutunud.

Meie klientide põhjal võib väita, et ostetakse valdavalt omafinantseeringuga ehk siis müüakse Eestis vara ja investeeritakse see välismaale.

Hispaaniasse kinnisvara ostmine – kuidas seda teha?

“Esmalt tuleb taotleda endale N.I.E ehk Número de Identidad de Extranjero ehk eestlaste mõistes isikukood välismaalastele,” ütleb Lapp. N.I.E koodiga käib kogu ametlik asjaajamine Hispaanias, see on üheaegselt nii isikukood kui maksude maksmise identifikatsiooni kood. N.I.E koodi on vaja Hispaanias kinnisvara soetamiseks ja see peab olemas olema vähemalt enne notariaalse ostu-müügitehingu sooritamist. Seda koodi saate taotleda ka Hispaania saatkonna kaudu, kuid erinevatel andmetel tuleb varuda aega 1-3 kuud. Seetõttu soovitataksegi hakata taotlema N.I.E koodi juba siis, kui teete otsuse, soetada Hispaaniasse kinnisvara, ühesõnaga enne seda, kui olete hakanud tõsiselt tutvuma Hispaania kinnisvara pakkumistega.

Kuidas taotleda vajalikku N.I.E koodi?

N.I.E koodi taotlemiseks on 3 võimalust:

  1. Taotleda seda ise Hispaanias kohapeal – seda saab teha Hispaanias politseiameti büroodes. EL kodanikuna on vaja täita taotluse vorm ning võtta kaasa koopia EL passi põhilehest. Politseiameti büroosse minnes võta kaasa ka EU pass. Politseiametis tegeleb N.I.E koodiga immigratsiooni ametnik. Eriti hea on, kui politseiameti lähedal on panga kontor, sest peate peale taotluse esitamist tasuma riigilõivu. Peate jälgima ka, millises Hispaania piirkonnas N.I.E koodi taotlete, sest protseduur võib erineda.
  2. Taotleda N.I.E koodi läbi saatkonna – see on EL kodanikule sarnane protsess Hispaanias kohapeal taotlemisega, vähemalt vormide täitmise mõttes. Ainult valmis peab olema täitma dokumendi koos enda pildiga ning valmis peab olema põhjendamiseks, miks soovitakse N.I.E koodi.
  3. Taolteda N.I.E koodi läbi volitatud, juriidilise esindaja Hispaanias. Sel juhul on vaja notariaalset volitust N.I.E koodi taotlemiseks Teie eest. Lisaks on vaja notariaalset kinnitatud koopiat taotleja passist. Kui teete volituse ja passi koopia väljaspool Hispaaniat, on vaja need dokumendid apostillida. Kuid peate enne olema veendunud, et Hispaania notarid hiljem ka Teie väljaspool Hispaaniat tehtud notariaalseid ja apostillitud dokumente aktsepteerivad.

N.I.E kood olemas, mis edasi?

Järgmisena tuleb avada Hispaanias pangakonto. Selleks on vaja ka N.I.E koodi. Pangakontot on vaja selleks, et juba vanaisade aegadest makstakse kinnisvara eest Hispaanias pangatšekiga. Pangakontot on vaja hiljemalt 1 nädal enne kinnisvara ostu-müügitehingu toimumist, et oleks võimalik vajadusel tšekk saada.

Pangalaenuga Hispaaniasse kinnisvara eest finantseerimine

Esmalt pöörduge enda kodupanka

Kui soovite finantseerida Hispaania kinnisvara ostu pangalaenuga või vähemalt osaliselt finantseerida pangalaenuga, alustage finantseerimise küsimist enda Eesti kodupangast. Enamasti soovib Eestis resideeruv pank Eestis asuva kinnisvara lisatagatist, et finantseerida kinnisvara ostu väljaspool Eestit Euroopa Liidus. Kuna Hispaanias kehtib euro, ei pea Te siinkohal eraldi pangas üle küsima valuutariske.

Kui soovite finantseerida kinnisvara soetamist Hispaania panga abiga, soovitame kohe peale N.I.E koodi saamist piirkonna pankadega ühendust võtta, kuhu soovite kinnisvara soetada, ja uurida neilt, kas ja millistel tingimustel nemad ostu finantseeriksid.

Tüüpilised kinnisvara ostu-müügilepingud Hispaanias kinnisvara soetamisel

Erinevus Eestiga on see, et nii broneerimislepingut kui ka meie mõistes võlaõiguslikku ostu-müügilepingut ei sõlmita notaris, alles meie mõistes asjaõigusleping sõlmitakse notaris ja sellele järgneb ka omanike muudatuse kanne meie mõistes kinnistusraamatus.
Kinnistusraamatu kanne Hispaanias on võimalik üksnes notariaalse lepingu tulemusel, seetõttu soovitamegi seda välismaalastele. Muidu on Hispaanias siduvad ka mittenotariaalsed lepingud.

Broneerimisleping

Broneerimislepingus fikseerib müüa ostja huvi. Enamasti on see mõni päev kehtiv ilma broneerimistasuta. Broneerimistasu arvestatakse soetamise hinna sisse ehk läheb lõplikust hinnast maha, kuid kui ostja loobub ikkagi ostust, siis broneerimistasu enamasti tagastamisele ei kuulu.

Võlaõiguslik ostu-müügileping

Meie mõistes võlaõiguslik ostu-müügileping on see leping, milles ostja ja müüja lepivad kokku kindlad tingimused, milliste tingimustega ostja ostab kinnisvara ja müüa müüb ning millal tehakse lõplik ostu-müügitehing. Selle lepingu kehtivuse ajal koostatakse notariaalne ostu-müügileping, mille koostab Hispaanias enamasti kas maakler või jurist. Võlaõigusliku lepingu tasu on enamasti 10% kinnisvara hinnast, mis arvestatakse samuti ostuhinna sisse. See tasu tasutakse, kas maakleri, juristi või notari deposiidikontole. Kui nüüd lõplikust ostu-müügilepingu sõlmimisest peale nn võlaõigusliku lepingu sõlmimist ostja ikkagi taganeb, läheb see tasutud 10% müüjale. Kui müüja taganeb lepingust peale seda nn võlaõiguse lepingu sõlmimist, siis peab müüja ostjale tagasi kandma 10% sissemakstud summa + veel lisaks 10% trahviks ja ostja kulude katmiseks.

Notariaalne ostu-müügileping

Nn Hispaania kinnistusraamatusse tehakse omandisuhte muutmise kanne üksnes peale notariaalse tehingu sõlmimist. Hispaanias ei ole notar kohustatud kogu lepingut osapooltele tutvustama, vaid ainult olulisema. Lisaks osapoolte andmetele on lepingus kirjas ka kinnisvara kirjeldus, võimalikud kohustused, notarikulude katmine. Need kirjutab sisse maakler või jurist.

Notar kontrollib üle isikut tõendavad dokumendid ja kas need langevad inimestega kokku, maksude identifikatsiooni koodid, kui ettevõte soetab kinnisvara, notar vaatab ka Äriregistri väljavõtet, lisaks veel vaatab üle kinnisvara kohta kehtiva kande Kinnistusraamatus. Notar vaatab üle ka maksud seoses kinnisvara soetamisega ning kontrollib ostja tšeki päritolu.
Kui notariaalne ostu-müügitehing on toimunud, informeerib notar Kinnistusraamatut. Muutmiskande jaoks on aga vaja ostu-müügilepingu originaali ning tõestust, et maksud on tasutud. See on ostja kohustus.

Nõustamise hinnastamine toimub tunni hinna (75 €) alusel.

Karin Lapp

Vanempartner. Kutseline vara hindaja. Tase 7. Kesk-Eesti piirkonna juht. Kohtuekspert
+372 512 4565
karin.lapp[ät]lahekinnisvara.ee