Kinnisvara haldus

Lahe Kinnisvara haldus pakub haldus-, raamatupidamise-, tehno- ja heakorrateenuseid:

Haldusteenus

Haldusteenus on kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamisega seotud tegevuste korraldamine:

 • Tehnosüsteemide hoolduse ja kontrolli korraldamine;
 • Sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelevalve;
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid, süstematiseerimine ja arhiveerimine;
 • Kinnisvaraobjekti omanike omavahelise suhete / informatsiooni liikumise korraldamine;
 • Majanduskava koostamine ning selle täitmise jälgimine;
 • Üld- ja juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
 • Heakorratööde korraldamine ja järelvalve kinnisvaraobjektil;
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • Kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • Ehitus- ja remonditööde korraldamine;
 • Korteriühistute moodustamine;
 • Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine;

Raamatupidamiseteenus hõlmab:

Raamatupidamisest:
 • Käibeandmike ja kuuaruannete koostamine
 • Põhivara kulumi arvestamine
 • Laenude arvestamine
 • Majandusaasta aruande koostamine
KULUARVESTUST (MÜÜGIARVETE ARVESTAMIST JA KOOSTAMIST):
 • Igakuine kuluarvete (müügiarvete) koostamine elanikele
 • Kuluarvestuse analüüs ühistu juhatusele
 • Võlgade ja viiviste arvestamine
 • Võlgade ja viiviste aruande koostamine
 • Otsekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine

MUID TEENUSEID

 • Palgaarvestus ja palgamaksude arvestamime
 • Maksude deklareerimine e-maksuametis
 • Internetipangas maksete ettevalmistamine ühistu juhatusele kinnitamiseks
 • Konsultatsioon ja klienditugi

Tehnohooldus – hõlmab erinevate tehnosüsteemide korrashoidu ja tehnohooldust, ehitise osade tehnohooldust ning avariiteenust.

TEHNOSÜSTEEMID:

 • Küttesüsteemide tehnohooldus
 • Kanalisatsiooni ja veevarustuse tehnohooldus
 • Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tehnohooldus
 • ATS ja sprinklersüsteemide hooldusteenus
 • Gaasipaigaldiste käidukorraldus ja hooldus
 • Elektripaigaldiste käidukorraldus ja perioodiline hooldus

EHITISE OSAD:

 • Põhitarindite kontroll (katus, vunadament, hoone karp, laeosad) vastavalt hooldusjuhendis ettenähtud sagedusele;
 • Viimistluse korrashoid ja uuendamine – maja fassaadi ja siseruumide korrashoiu jälgimine ning vajadusel vajalike tööde tellimine;
 • Veevarustuse ja olme- ja sadevee kanalisatsiooni regulaarne ülevaatus ning leitud puuduste kõrvaldamise organiseerimine;

AVARIITEENUS:

 • Veevarustuse-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine 2 (kahe) tunni jooksul alates avariiteate vastuvõtmisest;
 • Avariilised tehnohooldustööde käigus likvideeritakse toimunud avarii/ rike ja toimunust tulenenud tagajärjed. Peale avarii lokaliseerimist selgitatakse välja avarii tegelik põhjus, võetakse avariijärgse taastamistöödele hinnapakkumine ning taastatakse avarii läbi teinud tarindi või süsteemi ettenähtud normaalne töö.

Heakorrateenused – hõlmab igapäevaseid hoolduskoristustöid, majahoidja teenust ja välisterritooriumi korrashoidu

IGAPÄEVANE HOOLDUSKORISTUS:

 • Põrandate puhastamine (vastavalt pinna suurusele masinaga või käsitsi )
 • Vaipkatete ja vahetusvaipade puhastamine tolmuimejaga
 • Treppide ja käsipuude puhastamine
 • Liftide ja eskalaatori puhastamine
 • Välis- ja siseuste puhastamine
 • Seinte ja põrandaliistude puhastamine
 • Klaasuste ja muude klaaspindade puhastamine
 • Tualettruumide puhastamine ja desinfitseerimine
 • Prügiurnide igapäevane tühjendamine
 • Ja teised soovid vastavalt kliendi vajadustele.

MAJAHOIDJA TEENUS/ VÄLISTERRITOORIUMI KORRASHOID:

 • Igapäevane territooriumi puhastamine
 • Prügiurnide tühjendus
 • Prügikonteinerite alusplatside korrashoid
 • Autoparklate, bussipeatuste, kõnniteede ja välississepääsude lumetõrje
 • Libedustõrje
 • Lume äravedu
 • Erinevad suurpuhastused
 • Muru niitmine
 • Akende pesemine

Lahe Kinnisvara haldusteenuse hinnakiri Tartus:


 1. Tehnosüsteemide avariitööd
  al 22.40 €/h, lisandub käibemaks

 2. Sanitaartehnilised tööd
  al 22.40 €/h, lisandub käibemaks

 3. Elektripaigaldiste hooldus
  al 22.00 €/h, lisandub käibemaks

 4. Kinnisvara haldusteenuse kohta Harjumaal ja Tallinnas vaadake SIIT.

  Soovite küsida lisa või pakkumist meie haldusteenusele või teiste piirkondade hinnakira, võtke ühendust:

  Kalev Känd
  Kinnisvarahaldur
  +372 5359 6409
  kalev@lahekinnisvara.ee

  Kalev Känd


   Sten Šois

   Vanempartner. Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonna juht. Kinnisvara konsultant-maakler.
   +372 5622 2313
   sten.sois[ät]lahekinnisvara.ee

    Kalev Känd

    Kinnisvarahaldur
    +372 5359 6409

    Kogu Eesti, Tartu maakond

    kalev.kand[ät]lahekinnisvara.ee

    Sten Šois

    Vanempartner. Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonna juht. Kinnisvara konsultant-maakler.
    +372 5622 2313

    Tartu maakond

    sten.sois[ät]lahekinnisvara.ee