Riiklikult tunnustatud eksperdid – Lahe Kinnisvaras nüüdsest kolm

Riiklikult tunnustatud eksperdid – Lahe Kinnisvaras on nüüdsest kolm

Märtsikuust alates on Lahe Kinnisvaras riiklikult tunnustatud eksperte kolm, üle Eesti on neid kokku ainult 9. Riiklikult tunnustatud eksperdid teostavad ekspertiise kinnisvara hindamise alal. Riiklikult tunnustatud eksperdina lisati märtsis kohtuekspertide nimekirja ka kutseline vara hindaja Grete Laanmets.

Hetkel on Eestis kinnisvara hindamise ala eksperte nimekirjas 9, kellest 3 on tegevhindajad Lahe Kinnisvaras. Lisaks Grete Laanmetsale on Lahe Kinnisvaras riiklikult tunnustatud ekspertidena ka Karin Lapp ja Virgo Laansoo.

Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja pidamise eesmärgiks on tagada ülevaade asjatundjatest, keda saab kohtuekspertiiside tegemisel kasutada ekspertidena. Eksperdiks on isik, kes on vähemalt kolm aastat vahetult enne riiklikult tunnustatud eksperdi nimekirja saamise taotlemist töötanud valdkonnas, milles taotletakse riiklikku tunnustamist ning tal on ekspertiisi tegemiseks siseriiklikult tunnustatud nõuete kohane kvalifikatsioon. Lisaks üldisematele nõuetele peab kinnisvara hindamise eksperdil olema omandatud kõrgeim kutsetase ehk 7. taseme kutsetunnistus.

Lisainfo
Grete Laanmets
kutseline vara hindaja
riiklikult tunnustatud ekspert
Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige

+372 56 833 576
grete.laanmets@lahekinnisvara.ee

Grete Laanmets

Vanempartner. Kutseline vara hindaja. Tase 7
+372 5683 3576
grete.laanmets[ät]lahekinnisvara.ee