Kinnisvara seadustamine

Kinnisvara seadustamine ehk kinnisvara dokumentatsiooni korrastamine

Kinnisvara seadustamine ehk mida teha, kui kinnisvara dokumentatsioon ei ole korras?

“Kinnisvara hindaja töös ehk eksperthinnangu koostamise käigus selgub väga tihti Ehitisregistri ja tegeliku olukorra andmete vastuolusid,” ütleb kõrgeima kutsetasemega hindaja Karin Lapp. Kinnisvaraturul on selge vajadus kinnisvara seadustamise ehk teenuse järele, mis aitab inimestel kinnisvara dokumendid korda ajada või tuvastada konsultatsiooni käigus ebakorrektsused. Kui Teie teate, et Teie kinnisvara andmed Ehitisregistris (näiteks on kirjas teine kütteliik) ei vasta tegelikule olukorrale, kuid soovite neid korda saada, võtke ühendust minuga:

Karin Lapp

Vanempartner. Kutseline vara hindaja. Tase 7. Kesk-Eesti piirkonna juht. Kohtuekspert
+372 512 4565
karin.lapp[ät]lahekinnisvara.ee

  Millest tekivad andmete vastuolud?

  Kinnisvara andmete vastuolud Ehitisregistris ja tegelikkuses tekivad näiteks sellest, kui paigaldate õhksoojuspumba, kuid jätate ehitisteatise võtmata või kui teete ümberehitust, kuid puudu on näiteks ümberehituse projekt. Sellisel juhul näete Ehitisregistrist varasemaid kinnisvara andmeid, mis peale nimetatud muudatusi enam tegelikule olukorrale ei vasta.

  Pakume klientidele õigusaktidega nõutud, kuid ilma lubadeta korterites või majades tehtud planeeringu muutmise või ilma vajaliku kohaliku omavalitsuse loata kinnistul paiknevate hoonestuste ümber- ja/või juurdeehitise teostamise korral seadustamise teenust (näiteks juurde- või ümberehitusele kasutusloa taotlemist).

  Nimetatud teenuse raames:

  • korraldame vajadusel mõõdistuste tegemist,
  • aitame vormistada puuduvad joonised,
  • aitame korrastada korteri/ehitise dokumentatsiooni ja ehitus- või kasutusloa taotlemisel.