Tööstuse tee 5, Mäeltküla, Viljandi vald, Viljandi maakond

Ainult 3 saadaval

Kirjeldus

Müüa tootmismaa krundi hoonestusõigus arenevas Mäeltküla tööstuspargis Viljandi linna lähedal. Krunt on Viljandi valla omandis.
Kokku on tööstuspargis 19 krunti.

ASUKOHT
Mäeltküla tööstuspark asub ligikaudu 2,5 km kaugusel Viljandi linnast, Viiratsi aleviku vahetus läheduses.
Kaugused: Tallinnast 160 km, Tartust 77 km, Pärnust 99 km, Riiast 244 km

Piirkonnas on mitmed krundid hoonestatud erinevate tootmis-, lao- ja logistikahoonetega.

LIGIPÄÄS
Ligipääs tööstusparki on väga hea. Juurdepääs on tagatud ka suuregabariidiliste transpordivahenditega. Tööstuspark asub asfalteeritud Viljandi-Rõngu tugimaantee ja Viiratsi – Mustapali maantee vahel. Nimetatud teed on ühendatud asfalteeritud Iva tee kaudu.

TEHNOVÕRGUD
Vee- ja kanalisatsioonisüsteem: liitumispunkt kinnistu piiril
Elekter: liitumine ampritasu alusel, paigaldatud kaablikaitsetorud
Gaasivarustus: gaasitrassiga liitumispunkt kinnistu piiril
Side: paigaldatud kaablikaitsetorud

EHITUSÕIGUS
Hoonestajal on detailplaneeringu järgi õigus:
– püstitada krundile maksimaalselt 2 hoonet;
– krundi täisehituse protsent maksimaalselt 60%;
– hoonete suurim lubatud kõrgus 12 m;
– hoonete lubatud katusekalle 0-15 kraadi;

Detailplaneeringujärgsed lubatud sihtotstarbed on:
– tootmishoone maa
– laohoone maa
– hulgikaubanduse maa
– logistikakeskuse maa

Täpsemad tingimused on leitavad detailplaneeringust: https://www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark

HOONESTUSÕIGUSE OMANDAMISE TINGIMUSED
Hoonestajal on õigus pärast hoonestusõiguse tingimuste täitmist (krundi hoonestamist ja hoonele kasutusloa väljastamist) kinnistu omandada sel hetkel kehtiva maamaksustamise hinnaga.
Maa maksustamishinda on võimalik vaadata: minu.kataster.ee

Hoonestusõiguse seadmise kulud (notaritasud) tasub ostja.

HOONESTUSÕIGUSE OLULISEMAD TINGIMUSED
Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 30 aastat. Tähtaja saabumisel on hoonestaja ettepanekul õigus pikendada hoonestusõigust samadel tingimustel hoonete eeldatava püsimise aja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 99 aastaks.

Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
-Hoonestaja on kohustatud hoonestama hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringuga kehtestatud tingimustele. Ehitusprojekti tellimisel on hoonestaja kohustatud järgima krundile detailplaneeringuga kehtestatud nõudeid.
-Ehitusprojekti koostamise korraldab ja finantseerib hoonestaja.
-Hoonestusõiguse alusel püstitatava ehitis(te)e ehitusloa saamise hiliseim tähtaeg on 3 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast.
-Hoonestusõiguse alusel püstitava ehitis(te)e püstitamise (kasutusloa saamise) hiliseim tähtaeg on 5 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast. Ehitis loetakse püstitatuks, kui ehitisele on väljastatud kasutusluba.
-Hoonestaja kohustuseks on ehitise teenindamiseks vajamineva veevärgi, kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide rajamise korraldamine ja finantseerimine kuni liitumispunktini.

Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud reaalkoormatised kannab hoonestaja.

Hoonestusõigus ei laiene liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele, mis läbivad kinnistut ja kuuluvad kolmandatele isikutele.

Ehitis(te)e ehitusloa väljastamise tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni ehitusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500 eurot kalendrikuus.
Ehitis(te)e kasutusloa väljastamise tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni kasutusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500 eurot kalendrikuus.

Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.

Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel:
* kui hoonestaja ei ole saanud nimetatud tähtpäevaks ehitusluba, või
*kui hoonestaja ei ole nimetatud tähtpäevaks püstitanud hoonet(-id), või
*kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.
Hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule ei maksa omanik hoonestajale hüvitist.

Taastamiskohustus
Ehitis(te)e hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus 18 kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus. Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.

Tööstuspargi info on leitav ja vajalikud dokumendid on alla laetavad Viljandi valla veebilehelt: https://www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark

Lisainfot jagab Karin Lapp: www.lahekinnisvara.ee/Karin

Kui soovid KINNISVARA HINDAMIST, siis küsi hinnapakkumist: www.lahekinnisvara.ee/hindamine

Karin Lapp

Vanempartner. Kutseline vara hindaja. Tase 7. Kesk-Eesti piirkonna juht. Kohtuekspert
+372 512 4565
karin.lapp[ät]lahekinnisvara.ee

  Üldine informatsioon
  • Tehing
   müük
  • Objekt
   Maa
  • Maa suurus
   10160.00 ㎡
  • Hind
   30 480 €
  Ainult 3 saadaval
  Kirjeldus arrow-right Created with Sketch.

  Müüa tootmismaa krundi hoonestusõigus arenevas Mäeltküla tööstuspargis Viljandi linna lähedal. Krunt on Viljandi valla omandis.
  Kokku on tööstuspargis 19 krunti.

  ASUKOHT
  Mäeltküla tööstuspark asub ligikaudu 2,5 km kaugusel Viljandi linnast, Viiratsi aleviku vahetus läheduses.
  Kaugused: Tallinnast 160 km, Tartust 77 km, Pärnust 99 km, Riiast 244 km

  Piirkonnas on mitmed krundid hoonestatud erinevate tootmis-, lao- ja logistikahoonetega.

  LIGIPÄÄS
  Ligipääs tööstusparki on väga hea. Juurdepääs on tagatud ka suuregabariidiliste transpordivahenditega. Tööstuspark asub asfalteeritud Viljandi-Rõngu tugimaantee ja Viiratsi – Mustapali maantee vahel. Nimetatud teed on ühendatud asfalteeritud Iva tee kaudu.

  TEHNOVÕRGUD
  Vee- ja kanalisatsioonisüsteem: liitumispunkt kinnistu piiril
  Elekter: liitumine ampritasu alusel, paigaldatud kaablikaitsetorud
  Gaasivarustus: gaasitrassiga liitumispunkt kinnistu piiril
  Side: paigaldatud kaablikaitsetorud

  EHITUSÕIGUS
  Hoonestajal on detailplaneeringu järgi õigus:
  – püstitada krundile maksimaalselt 2 hoonet;
  – krundi täisehituse protsent maksimaalselt 60%;
  – hoonete suurim lubatud kõrgus 12 m;
  – hoonete lubatud katusekalle 0-15 kraadi;

  Detailplaneeringujärgsed lubatud sihtotstarbed on:
  – tootmishoone maa
  – laohoone maa
  – hulgikaubanduse maa
  – logistikakeskuse maa

  Täpsemad tingimused on leitavad detailplaneeringust: https://www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark

  HOONESTUSÕIGUSE OMANDAMISE TINGIMUSED
  Hoonestajal on õigus pärast hoonestusõiguse tingimuste täitmist (krundi hoonestamist ja hoonele kasutusloa väljastamist) kinnistu omandada sel hetkel kehtiva maamaksustamise hinnaga.
  Maa maksustamishinda on võimalik vaadata: minu.kataster.ee

  Hoonestusõiguse seadmise kulud (notaritasud) tasub ostja.

  HOONESTUSÕIGUSE OLULISEMAD TINGIMUSED
  Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 30 aastat. Tähtaja saabumisel on hoonestaja ettepanekul õigus pikendada hoonestusõigust samadel tingimustel hoonete eeldatava püsimise aja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 99 aastaks.

  Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
  -Hoonestaja on kohustatud hoonestama hoonestusõigusega koormatav maa-ala vastavalt Mäeltküla tööstuspargi detailplaneeringuga kehtestatud tingimustele. Ehitusprojekti tellimisel on hoonestaja kohustatud järgima krundile detailplaneeringuga kehtestatud nõudeid.
  -Ehitusprojekti koostamise korraldab ja finantseerib hoonestaja.
  -Hoonestusõiguse alusel püstitatava ehitis(te)e ehitusloa saamise hiliseim tähtaeg on 3 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast.
  -Hoonestusõiguse alusel püstitava ehitis(te)e püstitamise (kasutusloa saamise) hiliseim tähtaeg on 5 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast. Ehitis loetakse püstitatuks, kui ehitisele on väljastatud kasutusluba.
  -Hoonestaja kohustuseks on ehitise teenindamiseks vajamineva veevärgi, kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide rajamise korraldamine ja finantseerimine kuni liitumispunktini.

  Kõik hoonestusõigusega koormatud maatükil lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud reaalkoormatised kannab hoonestaja.

  Hoonestusõigus ei laiene liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele, mis läbivad kinnistut ja kuuluvad kolmandatele isikutele.

  Ehitis(te)e ehitusloa väljastamise tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni ehitusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500 eurot kalendrikuus.
  Ehitis(te)e kasutusloa väljastamise tähtaja ületamisele järgnevast kalendrikuust kuni kasutusloa saamiseni tasub hoonestaja Viljandi vallale leppetrahvi 500 eurot kalendrikuus.

  Hoonestusõiguse võõrandamiseks ja hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik koormatud kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.

  Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel:
  * kui hoonestaja ei ole saanud nimetatud tähtpäevaks ehitusluba, või
  *kui hoonestaja ei ole nimetatud tähtpäevaks püstitanud hoonet(-id), või
  *kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.
  Hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule ei maksa omanik hoonestajale hüvitist.

  Taastamiskohustus
  Ehitis(te)e hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus 18 kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
  Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus. Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.

  Tööstuspargi info on leitav ja vajalikud dokumendid on alla laetavad Viljandi valla veebilehelt: https://www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark

  Lisainfot jagab Karin Lapp: www.lahekinnisvara.ee/Karin

  Kui soovid KINNISVARA HINDAMIST, siis küsi hinnapakkumist: www.lahekinnisvara.ee/hindamine

  Katastritunnus arrow-right Created with Sketch.
  • 89901:001:1781
  Lisainformatsioon arrow-right Created with Sketch.
  detailplaneering
  Tuba arrow-right Created with Sketch.
  • Panipaiga suurus 0.00 ㎡
  Asukoht kaardil
  Kodu aitab osta Swedbank

  Pakkumise saamiseks kasuta koodi LAHE ja Sind teenindatakse eelisjärjekorras.

  Arvutan

  Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega www.swedbank.ee ja pea nõu.

  Kiire abi igale väikesele ja suuremale tööle!

  Lae alla DUUABL rakendus.

  https://duuabl.com/klient/