Mõis ja viinaköök – müüme kahte mõisakompleksidesse kuulunud viinakööki

Viinakööke ehitati Eestis 16. sajandist kuni 19. sajandi lõpuni.

Mõis ja viinaköök – lühidalt roll Eesti ajaloos

Mõis ja viinaköök – viina põletamine oli oluline eduka mõisa majandamise osa. Eestit peeti keskajal rukkiriigiks, sest Eesti rukkis puudus mürgine tungaltera. 16. ja 17. sajandil oli viinapõletamine linnakodanike peamine tuluallikas ning tänu Vene turu avanemisele 1763. aastal muutus viinapõletamine üheks olulisemaks mõisamajanduse osaks. Eesti viinaköökide areng oli kiire ning 1799. aastaks oli viinakööke Eestis kokku 731. Et mõisates viina ajada, oli vaja füüsikuid ja keemikuid ning see oli üks põhjustest, miks tuli taasavada Tartu Ülikool 1802. aastal. 

Viinaköökide tootlikkust püüti tõsta sellega, et ehitati spetsiaalseid hooneid ja muretseti kaasaegsem aparatuur (destilleerimisaparaadid näiteks). 19. sajandi alguses oli Põhja-Eesti mõisate viinaköögid enamasti spetsiaalsed kiviehitised[Allikas: Wikipedia]. Esimese Eesti Vabariigi ajal kasutati mitmeid endisi viinakööke meiereidena.

Valgu mõis ja müüdav mõisa viinaköök

Asukoht Velise jõe kaldal.

19. sajandil ehitatud Valgu mõisa hoonete kompleksi kuulunud endine mõisa viinaköök, mis lõpetas töö 1920. aastate alguses. Hilisemal ajal asus hoone I korrusel meierei ning ülemistel korrustel eluruumid.

Hoone põhikonstruktsioonid on paekivist ning on tänasel päeval rahuldavas seisukorras. I korrusel asuvad ilusad võlvitud ruumid (vt ka 360° virtuaaltuuri). Läheduses asub Valgu mõisa peahoone, kus tegutseb põhikool ja lasteaed.

Müüa Loodi mõisa viinaköök

Viinaköök asub otse Loodi paisjärve kaldal ja ukseava kohal seisab silt “Ehitatud 1858”. Loodi mõisa viinaköök on ehitatud maakivist, mida hiljem ehitati ümber meiereiks. Viinaköögi maakivimüüri on ilmestatud vuukidesse pikitud tumedate kivikildudega. Viilkatusega hoonemahtu kaunistavad madalate kaarsillustega akna- ja ukseavad, mis on ääristatud valgendatud krohviääristega.

Hoone välissein ja avad selles on valdavalt säilinud algsel kujul.

Küsige

Need mõisad ja mõisa viinaköögid on müüdud. Küsige infot, kui soovite mõisa osta, hinnata või enda mõisa müüa, saatke kiri lahe@lahekinnisvara.ee

Artikli alguses on pilt Loodi mõisa viinaköögist ning lõpus Valgu mõisa viinaköögist.

Valgu-mõis-viinaköök-Velise-jõe-kaldal