Maa Viljandis – müügihinnad ja turuülevaade

Maa Viljandis – müügihinnad ja turuülevaade

Maa Viljandis – hoonestamata kinnistute tehingute arv oli aastatel 2018 ja 2019 languses, kuid tehingute arv kasvas oluliselt 2020. aastal. Keskmine hind on püsinud stabiilselt 3-7 €/m2 vahel. Hind sõltub väga palju piirkonnast, mistõttu hindade osas tuleb muutusi vaadata piirkonnapõhiselt.

Maa Viljandis, täpsemalt kruntide hinnad linnas on kasvanud, sest elamute pakkumiste arv on langenud ja sobivat elamut on keeruline leida. Seetõttu on kasvav trend oma elamu ehitamine. Elamu eelistused on muutunud, soovitakse pigem ühekorruselist elamut, ja vanade majade rekonstrueerimine ei ole enam ostjatele otstarbekas.

Aasta Arv Keskmine pindala, m2 Minimaalne
Pinnaühiku hind €/m2
Maksimaalne
Pinnaühiku hind €/m2
Mediaan
Pinnaühiku hind €/m2
Keskmine
Pinnaühiku hind €/m2
2016 73 3 392 0,03 25,21 1,43 2,98
2017 75 2 487 0,00 97,01 1,79 6,51
2018 64 6 495 0,19 100,00 0,78 5,43
2019 54 3 051 0,01 68,97 1,36 5,28
2020 76 4 131 0,06 73,36 0,82 3,28
2021 10 2 629 0,29 19,36 2,79 4,14

Tabel 1. Viljandi maakonna hoonestamata elamumaade hinnainfo, 2021. aasta andmed seisuga 26.03
Allikas: Maa-Ameti avalik hinnastatistika

Maa Viljandis, millised on ostjate eelistused

Nõutumad hoonestamata elamumaad paiknevad Viljandi linnas või selle vahetus läheduses. Viljandi linn arendas välja Järveotsa elamupiirkonna, mille kõik krundid on 2021. aasta seisuga müüdud. Müük algas 2020. aastal. Kuna ametlikult toimus hoonestusõiguse seadmine, siis kruntide hinnad ei kajastu statistikas. Kruntide hinnad on kindlasti viimasel aastal kasvanud – hoonestamata elamumaa hind jääb Viljandi linnas ja linna piiril vahemikku 20-40 €/m2. Kommunikatsioonide ja ehitusõigusega krundid on eelistatumad, sest ehitusloa saamiseks kulub üsna palju aega, näiteks detailplaneeringuga krundi puhul Viljandis kulub ligikaudu aasta, planeeringuta piirkonnas aga võib ajakulu olla isegi suurem. Ostjad hindavad ka kõrghaljastuse olemasolu ja head juurdepääsu, eelkõige asfaltkattega teelt.

Maa ostu finantseerimine ja pakkumised

Erateelt juurdepääs mõjutab krundi väärtust ja likviidsust, sest krediidiasutused nõuavad servituudi olemasolu. Mõju suurust on siiski raske määratleda ja see sõltub mitmetest asjaoludest, näiteks: kas kohalik omavalitsus plaanib tee avalikku kasutusse võtmist või mitut erakinnistut tuleb läbida oma krundini jõudmiseks jne.

Kruntide ostmine on siiski raskendatud, sest pankade finantseerimistingimused on karmid. Krediidiasutused eelistavad, et krunt oleks oma vahenditest soetatud ja pigem finantseeritakse elamu ehitust. Nõutumad krundid on suuruses 1000-4000 m2, Viljandi linnas on enamik krunte siiski väiksema pindalaga, enamasti 600-800 m2 ja maakonnas suurema pindalaga, ligikaudu 1 ha. Nõudlus hoonestamata elamumaade kruntide osas on väga kõrge.
Pakkumises on elamumaid siiski vähe, enamasti on tegemist amortiseerunud hoonestusega kinnistutega, mille puhul peab arvestama ka lammutuskuludega.
Viljandi vallas on uuselamupiirkond Vana-Võidu külas, linna piirist 2 km, kuid müüakse pigem valmis maju mitte krunte. Viljandimaal tegutsevad väiksemad arendajad, kes otsivad üksiku sobiva krundi ja seejärel ehitavad elamu valmis. Suuri arendajaid piirkonnas ei tegutse.

Arvestada tuleb, et selle tehingustatistika hulgas on ka tehingud, mis ei ole vabaturu tehingud, näiteks võõrandamine sugulaste vahel, võõrandamine isikule, kelle kasuks on seatud kasutusvaldus (maa maksustamishinnaga), riigi maa müük enampakkumisel ja teised. Maksude optimeerimise eesmärgil võib tulla ka ette, et eraisiku poolt müüdav krunt on müüdud madalama tehinguhinnaga, sest eraisiku poolt müüdav maa on tavaliselt tulumaksuga maksustatav. Seetõttu on statistika kujundamisel oluline analüüsida tehtud tehingute tausta.

Mäeltküla tööstuspargi maa pakkumised ja elamumaade pakkumised Viljandis ja Viljandimaal.

Kui ei leidnud sobivat maa pakkumist või soovite enda oma müüa või hinnata, võtke ühendust meie Viljandi piirkonna juhi ning kutselise hindaja Karin Lapiga:

Karin Lapp

Vanempartner. Kutseline vara hindaja. Tase 7. Kesk-Eesti piirkonna juht. Kohtuekspert
+372 512 4565
karin.lapp[ät]lahekinnisvara.ee

    Turuülevaade ilmus Äripäeva lisas Oma Kodu.

    Karin Lapp

    Vanempartner. Kutseline vara hindaja. Tase 7. Kesk-Eesti piirkonna juht. Kohtuekspert
    +372 512 4565
    karin.lapp[ät]lahekinnisvara.ee