„Maale elama“ takistuseks võib saada finantseerimine

Kevadel ja suvel maapiirkondade kinnisvaraturg aktiviseerub - vaadatakse nii maakodu kui ka suvekodu.

Kevadel ja suvel maapiirkondade kinnisvaraturg aktiviseerub – vaadatakse nii maakodu kui ka suvekodu.

Maale elama

Väljas on ilusad ilmad, linnadest istuvad inimesed autodesse ja lähme sõidame nüüd grüünesse või sõidame lihtsalt veidi ringi ja vaadatakse, kus tahetakse pikemalt peatuda. Ka noored pered vaatavad elamist maale, enamasti on need lastega pered, kelle jaoks on oluline, kui kaugel on lasteaed ja kool, kuidas on korraldatud valla transport kooli ja lasteaeda, millised on huviringide võimalused. Need lastega pered, kes on maale kolinud, on just laste tõttu kolinud maale – et saaksid võsukesed panna väiksemasse kooli ja lasteaeda, lastel on ruumi joosta ning maaeluga kokku puutuda.

Kui ostuks vajad pangalaenu, alustagi pangast – uuri kas ja millistel tingimustel finantseeritakse ostu

Kui ostu planeeritakse pangalaenuga, peetakse eelkõige silmas, et maja oleks elamiskõlbulik. Vastasel korral ei pruugi pank ostu finantseerida. On olukordi, kus pank määrab kliendile kindlad tingimused, et ostu finantseeritakse ainult juhul kui objekt ei jää linnast-tõmbekeskusest üle 35 kilomeetri kaugusele. Elust enesest on näide, kus seni Pärnu linnas elav lastega noor pere leidis omale aastaringseks elamiseks talu Lääneranna vallas (endine Koonga vald), kuid pank pidas seda maja liialt remondimahukaks ning Pärnust liialt kaugeks asuvaks, et ostu rahastada.

Enamasti ikka ostetakse tõmbekeskuste lähedale, eelkõige seetõttu, et laenutagatisel finantseerimine osutub maakonnas problemaatiliseks. Nõudlus ongi kõrgem nendel maakonnas asuvatel elamutel, mis on keskmises seisukorras ja mis ei vaja olulisi investeeringuid. Küttelahenduse osas eelistatakse mugavat ja ökonoomset. Enamasti ostetakse tõmbekeskustest kuni 15 km kaugusele, kuid infrastruktuurielemendid võiksid asuda elukohale siiski lähemal (näiteks lasteaiad, koolid). Enim tehinguid teostatakse siiski linna lähedal paiknevates uuselamupiirkondades, sest neis on lahendatud trasside ning liitumiste probleem ja kuna nendesse kolivad ka paljud teised noored pered, võib vald organiseerida ka lasteaedade-koolide ühistranspordi või saavad vanemad omavahel koostööd teha.

Suvekodu

Väga paljud inimesed soovivad osta suvekodu kuldsesse ringi ehk oma linna elukohast maksimaalselt 50 kilomeetri kaugusele. Erandiks on siin vaid saared, pärandiks saadud maakoht, kus ise sai lapsena ringi joostud või eriliselt looduskaunid paigad, kuhu jõudmiseks ollakse valmis ka pikemaid vahemaid läbima. Kuigi järjest rohkem saab Eestis teha kaugtööd ja sõita suvilasse rohkem kui kaheks päevaks, on sõidukulud ja kuluv aeg ikkagi need, mis määravad tihti suvila asukoha.

Kui mõtetes on suvekodu ost, siis kindlasti leiab enda jaoks selle õige ja oma. Pakkumises on nii arhailisi talusid kui ka nõukogude ajal just suvilaks ehitatud majakesi.

Veekogu ja privaatsus on suvila valikul ühed magnetid

Veekogu on kindlasti plussiks. Enamasti aga tahetakse veekogu lähedust ja privaatsust.  Samas ka täiesti metsa sees, privaatne maja leiab uue omaniku, sest kõik inimesed ei ole veelembelised.

Parim aeg suvekodu otsimiseks

Parim aeg suvekodu ostuks on kevadel, kui lumi on sulanud. Siis on võimalus näha ära reaalne kinnistu olukord ning samuti teede seisukord, mis suvekoduni viivad.

Kui kohe suvekodu osta ei plaani, on võimalik see ka välja üürida.

Kas tekkis lisaküsimusi? Võta ühendust artikli autori Krista Järvega:

Krista Järv

    Vaadake kõiki meie talusid, suvilaid, maju ja kortereid SIIT. Igaüks on eriline!

    Lahe Kinnisvara kommentaarid suvekodude ja maakodude kohta avaldati Postimehe Maa Elu lehes