Kinnisvarahaldus Tartus Lahe Kinnisvarast

Kinnisvarahaldus Tartus ja Tartumaal

Kui omad kinnisvara Tartumaal ja otsid haldusfirmat, kes pakub kõiki teenuseid ühes kohas, siis Lahe Kinnisvaral on Sulle sobiv terviklahendus.

Kinnisvarahaldus Lahe Kinnisvara pakub haldus-, raamatupidamise-, tehno- ja heakorrateenuseid nii Tartu linnas kui ka Tartumaal tervikuna.

Kinnisvarahaldus Tartus pakub haldusteenust

Haldusteenus on kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamisega seotud tegevuste korraldamine. Meie poolt pakutavad teenused Tartus ja Tartumaal on:

 • Tehnosüsteemide hoolduse ja kontrolli korraldamine;
 • Sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelevalve;
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid, süstematiseerimine ja arhiveerimine;
 • Kinnisvaraobjekti omanike omavahelise suhete / informatsiooni liikumise korraldamine;
 • Majanduskava koostamine ning selle täitmise jälgimine;
 • Üld- ja juhatuse koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
 • Heakorratööde korraldamine ja järelevalve kinnisvaraobjektil;
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • Kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • Ehitus- ja remonditööde korraldamine;
 • Korteriühistu moodustamine;
 • Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine;

Mida hõlmab raamatupidamiseteenus?

RAAMATUPIDAMIDAMIST:

 • Käibeandmike ja kuuaruannete koostamine
 • Põhivara kulumi arvestamine
 • Laenude arvestamine
 • Majandusaasta aruande koostamine

KULUARVESTUST (MÜÜGIARVETE ARVESTAMIST JA KOOSTAMIST):

 • Igakuine kuluarvete (müügiarvete) koostamine elanikele
 • Kuluarvestuse analüüs ühistu juhatusele
 • Võlgade ja viiviste arvestamine ning nende kohta aruannete koostamine
 • Otsekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine

MUID TEENUSEID

 • Palgaarvestus ja palgamaksude arvestamine
 • Maksude deklareerimine e-maksuametis
 • Internetipangas maksete ettevalmistamine ühistu juhatusele kinnitamiseks
 • Konsultatsioon ja klienditugi

Tehnohooldus – hõlmab erinevate tehnosüsteemide korrashoidu ja tehnohooldust, ehitise osade tehnohooldust ning avariiteenust.

TEHNOSÜSTEEMID:

 • Küttesüsteemide tehnohooldus
 • Kanalisatsiooni ja veevarustuse tehnohooldus
 • Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide tehnohooldus
 • ATS ja sprinklersüsteemide hooldusteenus
 • Gaasipaigaldiste käidukorraldus ja hooldus
 • Elektripaigaldiste käidukorraldus ja perioodiline hooldus

EHITISE OSAD:

 • Põhitarindite kontroll (katus, vunadament, hoone karp, laeosad) vastavalt hooldusjuhendis ettenähtud sagedusele;
 • Viimistluse korrashoid ja uuendamine – maja fassaadi ja siseruumide korrashoiu jälgimine ning vajadusel vajalike tööde tellimine;
 • Veevarustuse ja olme- ja sadevee kanalisatsiooni regulaarne ülevaatus ning leitud puuduste kõrvaldamise organiseerimine;

AVARIITEENUS:

 • Veevarustuse-, kütte-, kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi avariiolukordade lokaliseerimine 2 (kahe) tunni jooksul alates avariiteate vastuvõtmisest;
 • Avariilised tehnohooldustööde käigus likvideeritakse toimunud avarii/ rike ja toimunust tulenenud tagajärjed. Peale avarii lokaliseerimist selgitatakse välja avarii tegelik põhjus, võetakse avariijärgse taastamistöödele hinnapakkumine ning taastatakse avarii läbi teinud tarindi või süsteemi ettenähtud normaalne töö.

Heakorrateenused – hõlmab igapäevaseid hoolduskoristustöid, majahoidja teenust ja välisterritooriumi korrashoidu

IGAPÄEVANE HOOLDUSKORISTUS:

 • Põrandate puhastamine (vastavalt pinna suurusele masinaga või käsitsi )
 • Vaipkatete ja vahetusvaipade puhastamine tolmuimejaga
 • Treppide ja käsipuude puhastamine
 • Liftide ja eskalaatori puhastamine
 • Välis- ja siseuste puhastamine
 • Seinte ja põrandaliistude puhastamine
 • Klaasuste ja muude klaaspindade puhastamine
 • Tualettruumide puhastamine ja desinfitseerimine
 • Prügiurnide igapäevane tühjendamine
 • Ja teised soovid vastavalt kliendi vajadustele.

MAJAHOIDJA TEENUS/ VÄLISTERRITOORIUMI KORRASHOID:

 • Igapäevane territooriumi puhastamine
 • Prügiurnide tühjendus
 • Prügikonteinerite alusplatside korrashoid
 • Autoparklate, bussipeatuste, kõnniteede ja välississepääsude lumetõrje
 • Libedustõrje
 • Lume äravedu
 • Erinevad suurpuhastused
 • Muru niitmine
 • Akende pesemine

Lahe Kinnisvara haldusteenuse hinnakiri:


 1. Tehnosüsteemide avariitööd
  22.40 €/h, lisandub käibemaks

 2. Sanitaartehnilised tööd
  22.40 €/h, lisandub käibemaks

 3. Elektripaigaldiste hooldus
  22.00 €/h, lisandub käibemaks

 4. Soovite küsida lisa või pakkumist meie haldusteenusele, võtke ühendust:

  Kalev Känd
  Kinnisvarahaldur

  Kalev Känd

  Kinnisvarahaldur
  +372 5359 6409

  Kogu Eesti, Tartu maakond

  kalev.kand[ät]lahekinnisvara.ee

  Sten Šois

  Vanempartner. Tartu ja Lõuna-Eesti piirkonna juht. Kinnisvara konsultant-maakler.
  +372 5622 2313

  Tartu maakond

  sten.sois[ät]lahekinnisvara.ee