Kuidas tõsta kinnistu väärtust?

Kuidas tõsta kinnistu väärtust?

Kinnistut ehk rahvakeeles lihtsalt maad müües tasub kindlasti uurida, kas see ei kätke endas väärtusi, mis võimaldavad paremat hinda küsida. Samas on väga lihtne vinti üle keerata, eriti olukorras, kus kinnistuga on seotud võimalikud probleemid – alates servituutidest ja lõpetades detailplaneeringutega – üha teadlikumaks.

Näide:

„Paljud endised maaomanikud Tallinna piiril Peetri külas näiteks ei teadnud nende tulevasest kinnistute väärtusest suurt midagi – tänaseks on sinna rajatatud ärisid, elamuid, korterelamuid, kuid algusaegadel müüdi neid kinnistuid hinnaga kõigest 2 Eesti krooni ruutmeetrist. Kui kõrge on nende väärtus täna, seda võime mõnest kinnisvaraportaalist lihtsasti näha,“ ütleb teema olulisuse kohta pea 30 aastat kinnisvaraturul maaklerina tegutsenud Lahe Kinnisvara maakler Tauno Pajuri.

Kuidas tõsta kinnistu väärtust? Uuri ja arvesta pikemat perspektiivi!

Kõige lihtsam on kinnistut hinnata selle järgi, mis toimub selle vahetus läheduses või mida kirjeldab kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud perspektiivne üldplaneering. Vajadusel on mõistlik võtta jalge alla tee vallaarhitekti või mõne maakorraldusspetsialisti juurde, kes piirkonna planeeringuga tegeleb.

Kui kinnistut müüa tervikuna, peaksid asjad olema nii kaugel, et katastriüksus on moodustatud ja seatud võiks olla ka kõik vajalikud detailplaneeringus käsitletud servituudid. Juhul, kui parasjagu toimub trasside ehitus, võiks teada olla nende valmimise aeg – see peaks olema väga kindlalt lepingus kirjas.

Ebameeldivad üllatused kinnistul

Mõnikord võib kinnistu müüki planeerides ilmneda aga hoopis ebameeldivaid üllatusi. Näiteks ei ole planeeringusse kantud mingit trassi, mis aga tegelikult seda kinnistut läbib – selline asi võib olla päris suur mure. Mõnel juhul isegi nii suur, et on vaja mõni trass ümber paigutada, et säilitada võimalik ehitusõigus. Võib ka juhtuda, et kinnistule pole seetõttu üldse võimalik ehitada.

Kuidas tõsta kinnistu väärtust? Kinnistu sihtotstarbe muutmine võib tõsta või tükeldamine

Mõnes väga käidavas kohas on võimalik saada kinnistu eest paremat hinda, kui muuta selle sihtotstarvet, näiteks elukondlikust maast ärimaaks, kuhu rajatakse kaubanduseks või teeninduseks sobiv hoone ja pakutakse investorile rahavoolist tootlust või maatulundusmaast elamumaaks, kui piirkonda sobituks elamupiirkond. Jällegi vaadata ümbruskonda: teede, trasside, ühistranspordi ja muu infrastruktuuri olemasolu.

Suuremad kinnistud saab tükeldada

Üheks kinnistu väärtuse tõstmise võimaluseks, on ka selle tükeldamine väiksemateks eraldi kinnistuteks. Sel juhul tuleks esmalt vaadata, kui kaugel on maatükk asustatud punktidest, teedest, kommunikatsioonidest ja mida kirjeldavad omavalitsuse planeeringud.

Kui on endal olemas miski nägemus asjast, siis tuleb võta ette tee kohaliku omavalitsusse ja vaadata, mida seal sellest mõttest arvatakse. Kui nägemus on sarnane, siis tuleks esitada avaldus detailplaneeringu algatamiseks.

Detailplaneeringu algatamine

Juhul kui detailplaneering on algatatud, tuleb leida endale arhitekt, kes kõik nüansid kirja paneks ja ka valmis joonistaks ning EHRis ära vormistaks.
Peale dokumentide ja jooniste valmimist lähevad need kooskõlastusringile erinevatesse instantsidesse – päästeamet, erinevad võrguhaldajad, võimalik, et ka maanteeamet, muinsuskaitseamet, sõltuvalt asukohast ja sealsetest tingimustest võib olla vaja sinna juurde esitada ka erinevaid uuringuid (radooni-, mürauuringud jne).

Peale kogu nende protsesside läbimist ja kõigi märkuste kõrvaldamist pannakse planeering avalikustamisele, kus siis kõigil kodanikel on õigus esitada oma vastuväiteid või siis kommentaare, kõigile neile tuleb kohalikul omavalitsusel vastata, arvesse võetakse aga sisulisi märkusi, mis omavad kaalu ja on sisuliselt põhjendatud.

Kui avalikustamine on toimunud, saadetakse planeering kohaliku omavalitsuse volikokku, kus see otsusega kehtestatakse. Peale planeeringu kehtestamist ja ühe kuu möödumist saab omanik asuda planeeringut ellu viima. Tellitakse vastavad projektid teede ja trasside ehituseks ning jagatakse kinnistud vastavalt kehtestatud planeeringule. Peale ehituslubade väljastamist saab asuda ka vajaliku taristut ehitama.

Ja siis lõpuks, peale planeeringu kehtestamist ning katastriüksuste moodustamist võib öelda, et kinnistud on valmiduses, kus saab neid müüma hakata.

Kui ise jääte hätta, kinnistu väärtuse tõstmisega, muuhulgas, kuidas ja kas alustada kinnistu sihtotstarbe muutmisega, võtke ühendust meie maakleri Tauno Pajuriga.

Kui Teil on aga vaja teada kinnistu tänast turuväärtust, saab seda teada kinnisvara hindamisega.

Tauno Pajuri

Partner. Kinnisvara konsultant-maakler
+372 502 8975
tauno.pajuri[ät]lahekinnisvara.ee

    Nõuaande artikkel on avaldatud kinnisvaraportaalis city24 ja Harju Elus.