Kuidas müüa maja?

Maja müümine võib olla igas mõttes ressursimahukam kui korteri müük.

Kuidas müüa maja?

Kui maja dokumendid on korras, seaduslik juurdepääs olemas ning toimivad ja korralikud kommunikatsioonid olemas, vara on hästi hoitud, on maja müük kiirem ja tulemuslikum, annab oma kogemusele tuginedes nõu Margus Kask, Lahe Kinnisvara Pärnu büroo pikaaegne maakler ja hindaja.

1. Müügihind

Inimlik on, et müüjale seostuvad oma majaga erinevad tunded ja emotsioonid, paraku paljud majaomanikud arvestavad oma nostalgiad ümber eurodeks, mis enamasti kergitavad müügihinda  oluliselt üle turuhinna. Ostja aga vaatab ostetavat vara kui nelja seina, kuhu ta alles hakkab oma kodu planeerima ning ei ole nõus maksma kinni teise pere mälestusi. Kui inimene soovib mõistliku aja jooksul ehk kuni kuue kuuga oma vara realiseerida, on tark kaasata spetsialist, kes ütleb reaalse turuväärtuse. See võtab maha ka riski, et omanik teadmatusest küsib hoopis oma maja eest liiga madalat hinda ning kaotab rahas. Selliseid juhuseid tuleb eriti ette väiksemates piirkondades, kus avalike andmebaaside abiga ei leia müügist sarnaseid objekte.

2. Juurdepääs

Seaduslik juurdepääs enda kinnistule puudutab eelkõige maakonnas olevaid maju. Kui on ligipääs läbi teise kinnistu, peab kindlasti olema seatud teeservituut igakordse omaniku kasuks. Kui tänane vara omanik võib mõelda, et mul on naabriga head suhted ja alati on võimaldatud läbi kõrvalasuva kinnistu kodule juurdepääs, võib see kõik ajas muutuda. Naaber võib muuta meelsust uute omanike suhtes või hoopiski naabrid vahetuvad ning seetõttu varasemad suulised kokkulepped on muutunud tühiseks ning tekkida võivad keerulised vaidlused, mis tihti lõppevad kohtus.

3. Kommunikatsioonid

Toimivad kommunikatsioonid on olulised, vastavad projektid elektri-, kütte – ja veesüsteemide kohta võiksid olla dokumenteeritud.

Müüja peab olema kindlasti alati aus ning andma tõese ülevaate  kommunikatsiooni süsteemide seisukorra suhtes. Näiteks kui müüja on teadlik, et talvel võib kõrvalhoones asuvas saunas vesi külmuda, tuleb sellest kindlasti ostjat informeerida. Vastasel juhul saab müüja hiljem väita, et see on varjatud puudus ning nõuda kohtu kaudu varjatud puuduse likvideerimiseks kulunud summa.

Sageli vaideid tekitav teema on vee olemasolu salvkaevust. Kui tänane majaomanik teab, et suvel võib vesi kaevust kaduda, peab ta sellest kindlasti ostjat teavitama. Kui hakkate müüma maja, kus te ei ole kindlad, kas kõik kommunikatsioonid said üle kontrollitud, võite kaasata müügiprotsessi maakleri või spetsialisti, kes oskab probleemidele viidata ning nõustab, kuidas antud olukorras oleks kõige parem tegutseda.

4. Kasutusluba

Kasutusluba peab olema kõigil ehitistel, mis on pärast  30.06.1995 aastat saanud ehitusloa. See on majaomaniku seadusjärgne kohustus. Kui majal on näiteks tehtud ümber- või juurdeehitusi, peab olema samuti olemas korrektne dokumentatsioon. Paraku näitab praktika, et paljud oma maja  müüa soovivad inimesed on elanud aastaid ilma kasutusloata majas. Kasutusloa puudumine on müüki takistav asjaolu, kui ostja soovib kaasata finantseerimiseks panka. Suure tõenäosusega ei pruugi ilma kasutusloata varale pank laenu anda või antakse eluasemelaen klausliga aasta jooksul dokumendid korda saada. Problemaatiline on ka kasutusloata vara kindlustamine. Kasutusloa teema on väga lai ning seadusandluses on välja toodud, millised dokumendid peavad olema korras, millised aktid ja auditid tehtud, et kasutusluba taotleda. Kui igapäevaselt selle teemaga kokku ei puutu, tundub see nagu hiina keel ning ei osata kusagilt alustada.

5. Fotod

Maja müümisel on olulisel kohal hästi tehtud fotod, mis annaksid edasi kodutunnet. Kindlasti tasub enne pildistamist korrastada elamine, liigsed asjad panna kappidesse, võimaluse korral sättida vaasidesse lilled jne. Sama kehtib ka õueala kohta – muru peaks olema niidetud ja silma riivavad asjaolud eemaldatud. Tänapäeva tehnoloogia annab väga palju võimalusi, kuidas näidata müügis olevat maja ja asukohta. 360° virtuaaltuur annab huvilistele võimaluse jalutada majas ja hoovis virtuaalselt ringi ilma füüsiliselt kohale minemata. 360° aero virtuaaltuur annab hetkega ülevaate, mis asub maja lähedal. Neid võimalusi kasutatakse, et huviliste ring oleks suurem.

6. Kodu disainimine müügiks

Tihti kohtame oma töös küsimusi, kas ma peaksin oma maja veidi renoveerima või mööblist tühjaks tegema, enne kui müüma hakkan. Ühest nõuannet siinkohal välja ei saa tuua, sest kõik sõltub konkreetsest majast ja inimese müügihinna soovist. Kuna aga esmamulje loeb väga palju kinnisvara müügi juures, isegi kui me soovitame inimesel alati ostetavat vara mitu korda vaatamas käia ja esimene emotsioon kõrvale jätta, siis tõsi on see, et hea esmamulje kujundab juba alateadlikult väga palju inimese ostutahet. Seetõttu pakumegi müügi puhul ka müügieelset disainimise teenust, kust väga konkreetselt lähtutakse majast ning mis seal teha tuleks, et esmamulje oleks võimalikult positiivne.

Edukaid müüke ja häid ostjaid!
Margus Kask
Lahe Kinnisvara Pärnu büroo maakler
Kinnisvaraturul tegutsenud üle 10 aasta

Juhul kui soovite küsida nõu artikli autorilt või müüa maja, võtke ühendust:

Margus Kask

Kutseline hindaja. Kinnisvara konsultant-maakler
+372 518 6112
margus.kask[ät]lahekinnisvara.ee

    Artikkel ilmus väljaandes Aja Leht. Lehe tiraaž on 43 000, iga lehenumber pakub huvitavat lugemist 36 leheküljel.

    Uudise avapildina on kasutatud Manijal asuva müügisoleva talu pilti.