Ihaste uued ridaelamud

 

Ihaste uued ridaelamud Lahe Kinnisvara 12a_4
Ihaste uued ridaelamud Emajõe lähedal – modernsed, terrassi ja saunaga 

Uued ridaelamud

Ihaste uued ridaelamud! Kõik me soovime elada ilusas ja mõnusas ümbruskonnas hubases ja funktsionaalses kodus.

Uute ridaelamute märksõnadeks on:

 • modernne arhitektuur,
 • sauna asukoha, kas I või II korrusele saate ise valida,
 • terrass,
 • eraldi hoovis asuvad panipaigad,
 • 2 parkimiskohta ühe boksi kohta,
 • rajatav kõrghaljastus müratõkkeks
 • ja palju muud, mida avastada!

Ihaste ridaelamud
Ihaste uued ridaelamud Lahe Kinnisvara Ihaste uued ridaelamud Lahe Kinnisvara Ihaste uued ridaelamud Lahe Kinnisvara

Ridaelamud on funktsionaalse planeeringuga, mille ühe boksi suletud netopind jääb vahemikku 85-86 m2. Lisaks terrassi ning hoovis asuva panipaiga pind.

Ridaelamud rajatakse kahekorruselisena ning lamekatustega.

Ridaelamuboksi planeeringut saate veel muuta, kui soovite näiteks sauna teisele korrusele, on see täna võimalik.

Planeeringult on ridaelamus:

 • elutuba,
 • köök,
 • esik,
 • garderoob,
 • trepikoda,
 • saun duširuumiga,
 • wc ja abiruum,
 • 3 magamistuba, ühe magamistoal walk-in garderoob,
 • vannituba wc-ga,
 • trepikoda.

Ridaelamute planeerimisel on arvestatud päikeseringi, lähimatelt teedelt kostuva liiklusmüra vähendamisega ning hoonete vaheliste haljasalade paigutust. Hoonete omavaheliste kauguste määramisel on lähtutud tuleohutuse tagamiseks vajalikust kujast – 8m.

Tänavate äärde rajatakse uued puude alleed ja Tartu linna idapoolse ringtee äärde on planeeritud igihalja kõrghaljastuse rajamine vähendamaks silla liikluse visuaalset mõju ridaelamutele. Alale rajatakse ka väikemänguväljakud. Haljastatav pind on suurem kui kõvakattega ala.

Ridaelamute ehitamisel peetakse silmas tee lähedust ning hoonete seinad ja selle avatäited ehitatakse vastavate materjalidega ja nii, et tagatakse müra normtase.

Ridaelamute küte on kavandatud maakütte baasil.

Ridaelamute hinnad ja plaanid

II etapp nüüd müügis!  II etapis valmivad ridaelamud aadressil: Iirise 1, Iirise 3, Iirise 5

II-etapp-Ihaste-uued-ridalemud-Lahe-Kinnisvara-

Ridaelamu aadressil Iirise 1

Korteri nr Korteri pind m2 Tube Terrassi pind m2 Saun Panipaiga pind m2 Müügihind
1 85,3 4 9,1 olemas 3,5 239 000 €
2 85,9 4 8,3 olemas 3,5 229 000 €
3 84,8 4 8,3 olemas 3,5 229 000 €
4 85,9 4 8,2 olemas 3,7 229 000 €
5 84,9 4 8,3 olemas 3,5 229 000 €
6 85,9 4 8,2 olemas 3,5 229 000 €
7 85,1 4 10,3 olemas 3,6 239 000 €

Ridaelamu aadressil Iirise 3

Korteri nr Korteri pind m2 Tube Terrassi pind m2 Saun Panipaiga pind m2 Müügihind
1 85,2 4 11,3 olemas 3,5 239 000 €
2 85,8 4 10,2 olemas 3,5 229 000 €
3 84,8 4 11,3 olemas 3,5 229 000 €
4 85,8 4 10,6 olemas 3,7 229 000 €
5 84,8 4 11,3 olemas 3,5 229 000 €
6 85,8 4 10,2 olemas 3,5 229 000 €
7 85,2 4 11,3 olemas 3,6 239 000 €

Ridaelamu aadressil Iirise 5

Korteri nr Korteri pind m2 Tube Terrassi pind m2 Saun Panipaiga pind m2 Müügihind
1 85,3 4 9,1 olemas 3,5 239 000 €
2 85,9 4 8,3 olemas 3,5 229 000 €
3 84,8 4 8,3 olemas 3,5 229 000 €
4 85,9 4 8,2 olemas 3,7 229 000 €
5 84,9 4 8,3 olemas 3,5 229 000 €
6 85,9 4 8,2 olemas 3,5 229 000 €
7 85,1 4 10,3 olemas 3,6 239 000 €

 

I etapp, mis on müüdud, ehitati 4 ridaelamut, milles igaühes on 7 ridaelamuboksi. 

Ihaste12a_aero_1-majadel-aadressid-valged-pan-okt

Ridaelamu aadressil Iirise 6 – MÜÜDUD

Korteri nr Korteri pind m2 Toalisus Terrassi pind m2 Saun Panipaiga pind m2
1 89,1 3- või 4-toaline 11,3 olemas 3,6
2 89,5 3- või 4-toaline 10,2 olemas 3,6
3 88,9 3- või 4-toaline 11,3 olemas 3,8
4 89,7 3- või 4-toaline 10,6 olemas 3,8
5 88,7 3- või 4-toaline 11,3 olemas 3,6
6 89,5 3- või 4-toaline 10,2 olemas 3,6
7 89,3 3- või 4-toaline 11,3 olemas 3,8

Ridaelamu aadressil Iirise 8 – MÜÜDUD

Korteri nr Korteri pind m2 Toalisus Terrassi pind m2 Saun Panipaiga pind m2
1 89,2 3- või 4-toaline 9,1 olemas 3,6
2 89,5 3- või 4-toaline 8,3 olemas 3,6
3 88,9 3- või 4-toaline 8,3 olemas 3,8
4 89,7 3- või 4-toaline 8,2 olemas 3,8
5 88,7 3- või 4-toaline 8,3 olemas 3,6
6 89,5 3- või 4-toaline 8,2 olemas 3,6
7 89,4 3- või 4-toaline 10,3 olemas 3,8

Ridaelamu aadressil Iirise 10 – MÜÜDUD

Korteri nr Korteri pind m2 Toalisus Terrassi pind m2 Saun Panipaiga pind m2
1 89,1 3- või 4-toaline 9,1 olemas 3,6
2 89,5 3- või 4-toaline 8,3 olemas 3,6
3 88,9 3- või 4-toaline 8,3 olemas 3,8
4 89,7 3- või 4-toaline 8,2 olemas 3,8
5 88,7 3- või 4-toaline 8,3 olemas 3,6
6 89,5 3- või 4-toaline 8,2 olemas 3,6
7 89,3 3- või 4-toaline 10,3 olemas 3,8

Ridaelamu aadressil Iirise 12 – MÜÜDUD

Korteri nr Korteri pind m2 Toalisus Terrassi pind m2 Saun Panipaiga pind m2
1 89,2 3- või 4-toaline 11,3 olemas 3,6
2 89,5 3- või 4-toaline 10,2 olemas 3,6
3 88,9 3- või 4-toaline 11,3 olemas 3,8
4 89,7 3- või 4-toaline 10,6 olemas 3,8
5 88,7 3- või 4-toaline 11,3 olemas 3,6
6 89,5 3- või 4-toaline 10,2 olemas 3,6
7 89,4 3- või 4-toaline 11,3 olemas 3,8

Korruseplaanid

 

Ihastes asuvate uute ridaelamute korruseplaan

Ihaste asukohana ja uute ridaelamute ümbruskond

Kergliiklusteed ridaelamute vahel ja parkimine

Kergliiklustee Ihastes
Ridaelamute vahele on kavandatud ka mitmed kergliiklusteed, mis loovad head võimalused planeeringuala teedelt olemasolevatele kergliiklusteedele liikumiseks. Kõik see vähendab sõidukite poolt tekitatavat liikluskoormust ja pakub sõidukitega liiklemisele alternatiivseid keskkonnasõbralikumaid liikumisvõimalusi.
Parkimine on lahendatud maapealse avaparklana. Kõik parkimisalad on kavandatud kõvakattega. Parklate projekteerimisel tuleb parklad liigendada kõrghaljastusega ning hoonete ja parklate vahele kavandatakse kaherealised põõsad vm haljastuse.

Ühistransport

Bussipeatus-ja-kergliiklustee
Bussipeatused on lähedal.
Lähim bussipeatus Männimetsa asub Ihaste teel planeeringualast ca 100 m kaugusel.
Teine bussipeatus on Tartu linna idapoolse ringtee sillal, otse planeeringuala juures.

Sportimis- ja liikumisvõimalused

Lähipiirkonnas on väga head võimalused siseruumides ja vabas õhus sportimiseks. A.Le Coq Sport spordimaja asub planeeringualast ca 1,7 km kaugusel ning Ihaste Ratsakeskus planeeringualast 1,4 km kaugusel. Ihaste piirkonnas on mitmeid vabaõhu spordivõimalusi. Idaringtee ja Ihaste tee äärsed kergliiklusteed külgnevad vahetult ridaelamutega ning pakuvad mitmesuguseid sportimisvõimalusi rulluisutajatele, ratturitele ning jooksjatele.
Lähimad suusarajad asuvad planeeringualast ca 400 m kaugusel Tartu Tammikus.
Lisaks asuvad Uus-Ihastes mitmed välijõusaalid ning pallimänguplatsid, mis jäävad planeeringualast ca 0,5-1,5 km raadiusesse.
Ühendused jalgsi ning sõidukitega liiklemiseks teiste linnaosadesse ning linnakeskusesse on väga head. Ihaste tee on asfalteeritud ning kergliiklusteega.

Kõrgepingeliini demonteerimine ning üleujutusohu vähendamine

Vastavalt linna üldplaneeringule on perspektiivselt kavas planeeringuala lõunaservas asuv kõrgepinge õhuliin asendada maakaabliga. Lisahaljastus rajataksegi, kui õhuliin on demonteeritud ja kaitsevöönd vähenenud.
Üleujutusohu vähendamine
Seoses üleujutusriski vähendamisega ning vajadusega lahendada planeeringuala kanalisatsioon isevoolsena, on planeeringuala maapinna reljeefi muutmine kavandatud elamukruntidel ja tänavamaal kuni kõrguseni 35,0 m.
Alal asus kaks põhja-lõuna suunalist madalat kraavi ja lõunapiiril asub idast läände (Ihaste tee) suunas kulgev kraav, mis suundub truupidega Ihaste tee alt läbi Emajõe suunas.

Lähedalasuvad kaitsealad, mis tagavad piirkonna rohelisuse

Planeeringualast ca 660 m kaugusel kirde suunas asub Anne looduskaitseala ja ca 250 m kaugusel läänes asub Ropka-Ihaste looduskaitseala (Natura 2000).
Piirkonnas kasvab looduskaitsealune taim – ahtalehine ängelhein.
Lähtudes müratõkkest on planeeringuala hooned paigutatud Idaringtee lähedusest eemale ning ringteeäärsetele aladele kavandatud puhvriks kõrghaljastus.

Lisainfo- ja ostusooviga helistage meie maakler Tero Villikule

Tero Villik

Kinnisvara konsultant-maakler. Kinnisvara seadustaja
+372 5812 7432
tero.villik[ät]lahekinnisvara.ee