Dementsuse diagnoos ja kinnisvara müük, millised on reeglid?

Dementsus on teema, millele pööratakse järjest rohkem tähelepanu. Kui teemaks on dementsuse diagnoosiga inimese kinnisvara võõrandamine tema hoolduskulude katteks, tuleb arvestada mitmete reeglitega kirjutab Lahe Kinnisvara Põhja-Eesti vahendusosakonna juht ja maakler Sirli Nurm.

Dementsuse diagnoos ja kinnisvara müük

Dementsuse diagnoos ja kinnisvara müük – dementsus on teema, millele pööratakse järjest rohkem tähelepanu, sest oodatav eluiga kasvab ning ka dementsuse diagnooside arv kasvab. Seega on dementsus teema, mis meid kõiki ühel eluhetkel lähedalt või kaugemalt puudutab.

Kui lähedane haigestub, tuleb varem või hiljem leida võimalused tema eest hoolitsemiseks. Haiguse süvenedes võib olla on spetsiaalsed dementsete hooldekodud turvalisem elukoht. Siinkohal tuleb ka tihtipeale valikutesse lähedase vara võõrandamine tema hoolduskulude katteks, millele tähelepanu pöörata dementsuse diagnoosiga inimese vara võõrandamisel kirjutab Lahe Kinnisvara Põhja-Eesti vahendusosakonna juht ja maakler Sirli Nurm.

Kinnisvara müük ja eestkostja

Kui inimesel on dementsus diagnoositud, siis tehinguid tema varaga hakkab kaitsma Perekonnaseadus, mille järgi tuleb kohtul määrata isikule eestkostja. Selleks võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik ja ka kohalik omavalitsus.

Eestkostjal ei ole siiski piiramatud õigused eestkostetava varaga, vaid tehingute tegemiseks tuleb küsida kohtult luba.

Kui tekib vajadus eestkostetava kinnisvara müümiseks, siis kaasneb sellega lisaks kohtu nõusoleku taotlemisele eestkostja jaoks veel rida kohustusi. Alljärgnevalt on toodud välja näidisloetelu tegevustest, mida eestkostja peab eestkostetava vara võõrandamise korral tegema:

 • kontrollima, ega eestkostetav ei ole abielus;
 • hoolitsema, et vara ei oleks koormatud üüri-, rendi vms lepingutega ja teiste kinnisvararaamatusse kandmata kolmandate isikute õigustega;
 • kontrollima, et võõrandatava eluruumi aadressil ei oleks registreeritud teiste isikute elukohaandmeid peale eestkostetava;
 • tagama, et kõik varaga seotud kohustused oleksid täidetud;
 • kontrollima üle vara tehnilise seisundi (näiteks liitumised tehnovõrkudega jms)
 • kontrollima üle ehitisregistrisse kantud andmete õigsuse
 • tagama hindamiseks juurdepääsu varale;
 • teatama linnavaraametile kontaktisiku, kes võimalikele ostjatele võõrandatavat vara näitab;
 • korteri võõrandamisel tagama korteris asuva eestkostetava vallasvara säilimise;
 • korraldama vara võõrandamise tehingu tegemise.

Kohtu eelneva nõusolekuta tehtud tehingud on tühised.

Kokkuvõttes hoidke ennast ja harrastage uusi asju, tegelege õppimisega, olge füüsiliselt ja sotsiaalselt aktiivne – need tegevused aitavad hoida mõtteerksust!

Kui soovite müüa kinnisvara või küsida nõu, kirjutage või helistage artikli autorile maakler Sirli Nurmele

Sirli Nurm

Kinnisvara konsultant-maakler. Põhja-Eesti maaklerite juht
+372 5560 2153
sirli.nurm[ät]lahekinnisvara.ee

  Artikkel avaldati väljaandes Virtuaalkliinik.

  Vaadake infot kinnisvara müügi kohta.

  Vaadake Lahe Kinnisvara objektide portfelli.

   

   

  Sirli Nurm

  Kinnisvara konsultant-maakler. Põhja-Eesti maaklerite juht
  +372 5560 2153
  sirli.nurm[ät]lahekinnisvara.ee