Udriku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond

Eesti keeles In English На русском

Description

Udriku manor is located in Lääne Vuirumaa, Kadrina parish, between Kadrina and Tapa. Ca 22 km from Rakvere town and ca 100 km from Tallinn. Tallinn-Peterburi highway ca 30 km away.
Udriku manor
Udriku manor was established in 1642 after it was separated from Polli manor. The manor belonged to the von Rehbinders until its lands were nationalised in 1920.
Count Gustav Diedrich von Rehbinder (6.XII.1756-31.VII.1826) who had received agricultural education in Germany and become prosperous by liquor distilling, raising merino sheep, exporting wool and establishing a textile mill, was keen on creating and developing the manor complex that has survived to the present day. Between 1796 and 1803 Gustav Diedrich supervised the building process of the classical manor house and the free planned park area. Later, in 1868, a new distillery was built.
From 1922 to 1928 Udriku manor was a nursing home for children with intellectual disabilities.
During the period of 1929-1938 Udriku belonged to the War Ministry that used it as a care home for wounded soldiers who had received the Cross of Liberty for their services in the War of Independence.
During World War II the manor housed refugees. After the war Udriku served as a home for the disabled and from 1970 to 2013 as a nursing home for people with mental health problems.
As of June 2013 Udriku manor is privately held.

The registered immovable consists of two cadastral units:
1) 27302:005:0007 Udriku manor, Udriku village, Kadrina municipality, Lääne-Viru county
The immovable’s area is 11,62 ha, of which 6,6 ha is free-designed manor park; south from the manor house is a fruit and vegetable garden; toward the north-east there is a reservoir with islands (2,1 ha).
The immovable includes: a manor house; the outbuildings included in the manor ensemble – shed 1 (has been used as an apartment building with 7 apartments) and shed 2 (dilapidated), a manor cellar, a greenhouse, distillery ruins, two apartment buildings with 4 apartments from 1964 as well as a garage.
2) 27302:005:0008 Mõisatalli, Udriku village, Kadrina municipality, Lääne-Viru county
Immovable’s area 1,9 ha. The immovable includes a manor dairy (family home), an apartment building with 6 apartments, a warehouse-drier, a gable hall, warehouse building (granary) walls.

Manor building. The main building of the manor, in classicist style, was built in 1796-1803. Total closed net area 1504,9 m2. The building has been set into order and cleaned from partition walls, ceilings and floor cover originating from the time of welfare.
The building is heated with a wood pellet boiler located in the cellar.
Studies on internal finishing have been conducted in the building and heritage conservation special criteria have been issued.
Dairy-family home building has been partially repaired. There are four apartments. The building is heated with an automatic wood pellet boiler.
There is an own electric substation, a bore well and a bio cleaner on the immovable.

For the manor park, the park reconstruction project and a maintenance plan have been compiled (compiler Artes Terrae OÜ 2015).
With the detailed plan of Udriku manor development area, established in 2014, possible areas occupied by buildings have been set (compiler OÜ Hendrikson & Ko 2014).

Write to us for more information.

General information
 • Deal
  sale
 • Object
  commercial
 • Area
  1504.90 ㎡
 • Price
  600 000 €
Description arrow-right Created with Sketch.

Udriku mõis asub Lääne-Virumaal Kadrina kihelkonnas, Kadrina ja Tapa vahel. Rakvere linnast ca 22 km kaugusel ja Tallinnast ca 100 km kaugusel. Tallinna-Peterburi maanteest ca 30 km kaugusel.

AEROVIDEO: https://youtu.be/HJhrXLW7hB8

Udriku mõis eraldati Polli mõisast 1642. aastal. Kuni mõisa valduste riigistamiseni 1920. aastal kuulus mõis Rehbinderitele.
Tänaseni säilinud mõisaansambli looja ja kirglik mõisa arendaja oli krahv Gustav Diedrich von Rehbinder (6.XII.1756-31.VII.1826), kes sai põllumajandushariduse Saksamaal ning saavutas jõukuse viina põletamise, merinolammaste kasvatamise, villaekspordi ja kalevimanufaktuuri asutamisega. Gustav Diedrichi eestvõtmisel ehitati aastail 1796 – 1803 Udrikusse klassitsistlikus stiilis härrastemaja, samal ajal loodi ka vabaplaneeringuga park. Hiljem, 1868. aastal kerkis uus viinavabrik.
Aastatel 1922-1928 tegutses Udrikus Nõrgamõistuslike Laste Kodu.
1929-1938 kuulus mõis Sõjaministeeriumile ja sinna koondati vabadussõjas vigastada saanud Vabadusristi kavalere, kes vajasid hooldamist.
Teise maailmasõja ajal elasid härrastemajas sõjapõgenikud. Pärast sõda avati siin Udriku Invaliididekodu. 1970 – 2013 oli Udriku Hooldekodu psüühiliste häiretega inimeste tarvis.
Juunist 2013 on Udriku mõis eravalduses.

https://register.muinas.ee/citizen.php?menuID=monument

Kinnisasi koosneb kahest katastriüksusest:
27302:005:0007 Udriku mõis, Udriku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Kinnistu pindala 11,62 ha, millest 6,6 ha hõlmab vabakujunduslik mõisa park, härrastemajast lõuna poole jääb puu- ja köögiviljaaed, kirde suunas saartega paisjärv (2,1 ha).
Kinnistul paiknevad: härrastemaja, mõisa ansamblisse kuuluvad majandushooned – karjalaut 1 (kasutusel olnud 7 korteriga korterelamuna) ja karjalaut 2 (lagunev), mõisa kelder, kasvuhoone, viinavabriku varemed, kaks 4 korteriga korterelamut aastast 1964, garaaž, alajaam, puurkaev ja biopuhasti.

27302:005:0008 Mõisatalli, Udriku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Kinnistu pindala 1,9 ha
Kinnistul paiknevad mõisa meierei (perekodu), 6 korteriga korterelamu, ladu-kuivati, kaarhall, laohoone(aida) müürid.

Härrastemaja.
Klassitsistlikus stiilis mõisa peahoone on ehitatud aastatel 1796-1803. Suletud netopind kokku 1504,9 m2. Hoone on korrastatud ja puhastatud hoolekande aegsetest kergvaheseintest, lagedest ja põrandakatetest. Hoonet köetakse keldris asuva pelletikatla abiga. Hoones on läbi viidud viimistlusuuringud ja väljastatud muinsuskaitse eritingimused.

https://register.muinas.ee/citizen.php?menuID=monument&action=view&id=15679

Meierei – perekodu hoone on remonditud. Sees asub neli korterit. Hoonet köetakse automaatse pelletikatla abiga.
https://register.muinas.ee/citizen.php?menuID=monument&action=view&id=15686

Mõisapargile on koostatud pargi rekonstrueerimisprjoekt ja hoolduskava (koostaja Artes Terrae OÜ 2015).

https://register.muinas.ee/citizen.php?menuID=monument&action=view&id=15680

2014. aastal kehtestatud Udriku mõisa arendusala detailplaneeringuga on määratud võimalikud hoonestusalad (koostaja OÜ Hendrikson & Ko 2014).

Lisainformatsiooni saamiseks kirjutage e-meilile või helistage Sten Šois, 5622 2313, sten@lahekinnisvara.ee.

Building arrow-right Created with Sketch.
 • Year of building 1803
 • Energy label noCertificate
 • Number of floors 2
Room arrow-right Created with Sketch.
 • Size of storeroom 0.00 ㎡
Parking arrow-right Created with Sketch.
 • Price free
Location on map
Kiire abi igale väikesele ja suuremale tööle!

Lae alla DUUABL rakendus.

https://duuabl.com/klient/