Järveküla tee 46, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond

Eesti keeles На русском

Description

В Кохла-Ярве продается большой участок площадью 6576 м2, расположенный недалеко от улицы Ярвекюла тее (центр города) в районе Ярве.

В соответствии с генеральным планом города Кохтла-Ярве, установленным от 20.02.2008, целевым назначением земли является 100% жилая земля.

Согласно генеральному плану, разрешено строить до 9 этажей и до 28 м в высоту. Высота здания измеряется от уровня улицы. Материалы, проекты зданий будут согласованы во время подготовки проекта строительства, с учетом принятым архитектурным решением (решение № 265 от 20 февраля 2008 года Кохтла-Ярве (https://www.kohtla-jarve.ee/uldplaneering).

Доступ к участку возможен с улицы Нииду, а также с улицы Ярвекюла тее.

Коммуникации:
Участок расположен в районе центрального отопления, но нет подключения к отопительной системе.

Центральные трассы водопровода и канализации расположены рядом с участком. Подключений на участке нет.

К ЦЕНЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ НАЛОГ

Подключение к электричеству отсутствует.

NB! Данная недвижимость, принадлежит Riigi Kinnisvara AS и в соответствии с обязательствами Lahe Kinnisvara обязана выставлять данный объект в течении 4 недель. Если в течении этого времени появится несколько заинтересованных сторон, то будет организован упрощенный аукцион. Ставка подается в письменном виде, к указанной консультантом по продаже дате . Выигрывает максимальная ставка. Консультант по продаже в праве организовывать день осмотра продаваемой недвижимости (день клиента). Все нотариальные расходы несет покупатель недвижимости.

General information
 • type
  sale
 • Object
  land
 • Land size
  6576.00 ㎡
 • Price
  22 000 €
Description arrow-right Created with Sketch.

Kohla-Järve linnas, Järve linnaosas Järveküla tee (kesklinn) ääres on müüa suur 6576 m2 krunt.

20.02.2008.a kehtestatud Kohtla-Järve linna üldplaneeringuga on maa sihtotstarve 100% ELAMUMAA.

Vastavalt üldplaneeringule on lubatud ehitada kuni 9korruselisi ja kuni 28 m kõrguseid hooneid. Hoone kõrgus mõõdetakse tänava tasapinnast. Hoonete välisilme, katuse kalle, fassaadi materjalid kooskõlastatakse ehitusprojekti koostamise käigus, arvestades arhitektuurset sobivust ümbritsevate hoonetega (Kohtla-Järve ÜP, kehtestatud 20. veebruari 2008.a otsusega nr 265).

Liigipääs krundile on võimalik Niidu tänavalt ja ka Järveküla teelt.

KOMMUNIKATSIOONID:
Krunt asub kaugküttepiirkonnas, kuid küttetrassiga liitumine puudub.
Tsentraalse vee- ja kanalistasioonitrassid asuvad kinnistu läheduses. Liitumised puuduvad.

HINNALE LISANDUB KÄIBEMAKS!

Elektriliitumine puudub.

NB! Tegemist on Riigi Kinnisvara omanduses oleva kinnisvaraga ja selllest lähtuvalt on Lahe Kinnisvaral kohustus tegeleda avaliku müügiga vähemalt
neli järjestikust nädalat. Kui kinnisvarale tekib selle aja jooksul rohkem kui üks huviline, korraldatakse huviliste vahel lihtsustatud enampakkumine
kirjalikus vormis, kus kindlaks määratud kuupäevaks suurim tehtud pakkumine võidab. Maakleril on õigus kinnisvaraga tutvumiseks korraldada
kliendipäev. Kõik tehingu tasud maksab ostja.

Cadastral nr arrow-right Created with Sketch.
 • 32213:001:0026
Room arrow-right Created with Sketch.
 • Size of storeroom 0.00 ㎡
Location on map
Kodustele töödele Tegija 2 minutiga!

Lae alla Handies.

https://www.handies.com/klient